Araştırma Alanları

 • Haberleşme Mühendisliği

 • Bilgi Kuramı

 • Haberleşme Sistem Kuramı

 • Hata Düzeltici Kodlar

 • Kablosuz İletişim

 • Modülasyon (Kipleme) Yöntemleri

 • Radar Kuramı

 • Haberleşme Uygulamaları

 • Uydu Haberleşmesi

 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Mühendislik ve Teknoloji