Araştırma Alanları

  • Atomik ve moleküler etkileşimler

  • Kuantum akışkanları ve katıları

  • Yoğun maddede elektronik olmayan taşınım özellikleri

  • Bulk malzemenin elektronik yapısı

  • Manyetik özellikler ve malzemeler

  • Süperiletkenlik

  • Yoğun maddede elektronik taşınım