Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Can science diplomacy address the global climate change challenge?

ENVIRONMENTAL POLICY AND GOVERNANCE, vol.31, no.1, pp.31-45, 2021 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Creating cities/building cities: Architecture and urban competitiveness

REGIONAL STUDIES, vol.53, no.4, pp.614, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Trust and inventive activity in Europe: causal, spatial and nonlinear forces

ANNALS OF REGIONAL SCIENCE, vol.60, no.3, pp.529-568, 2018 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Technology, offshoring and the task content of occupations in the United Kingdom

INTERNATIONAL LABOUR REVIEW, vol.155, no.2, pp.201-230, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

The importance of occupations in the Turkish labor market: job and wage polarization

IKTISAT ISLETME VE FINANS, vol.28, no.333, pp.9-42, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

The impact of social capital on crime: Evidence from the Netherlands

REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS, vol.42, pp.323-340, 2012 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Measuring and Interpreting Trends in the Division of Labour in the Netherlands

ECONOMIST-NETHERLANDS, vol.159, no.4, pp.435-482, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Social capital, innovation and growth: Evidence from Europe

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW, vol.53, no.5, pp.544-567, 2009 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

11. Kalkınma Planı Toplantılarından Notlar

İktisat ve Toplum, vol.8, no.88, pp.31-33, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Türkiye nin Teknoloji Politikaları Karnesi

Optimist, vol.1, pp.56-63, 2013 (International Refereed University Journal)

Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, vol.68, pp.95-127, 2013 (Other Refereed National Journals)

Social Capital of Social Capital Researchers

Review of Economics and Institutions, vol.2, pp.1-28, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The determinants of earnings differentials in Ankara and İstanbul

METU Studies of Development, vol.30, pp.1-17, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye'de ekonomik büyüme ve planlama

Kamucu Politikalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 23 November 2019, pp.161-166 Sustainable Development

Recent developments in science and technology policy and how Turkey responds?

Smart Economic Planning and Industrial Policy (SEPIP) Conference, Ankara, Turkey, 13 October 2020 - 15 October 2021

Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi: Geleceğin politikası nasıl olacak?

STS TURKEY 2018, Toplum için Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Konferansı, Ankara, Turkey, 10 - 11 September 2018

Knowledge Cohesion in European Regions

GEOINNO 2018, 4th Geography of Innovation Conferece, Barcelona, Spain, 31 January - 02 February 2018

Bilim, sanayi, teknoloji ve yenilik politikalarının evrimi

Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu, Turkey, 5 - 07 April 2017

University Industry Relations Different Solutions to Common Problems

EUROLICS Workshop on University-Industry Interaction, Ankara, Turkey, 26 - 27 October 2015

Mid tech trap The case of Automotive Industry in Turkey

European Meeting on Applied Evolutionary Economics, Maastricht, Netherlands, 1 - 03 June 2015

Books & Book Chapters

Türkiye'nin Yenilik Tabanlı Girişimcilik Öyküsü: Nereden Nereye?

in: Türkiye'de Yenilik Tabanlı Girişimcilik, İbrahim Semih Akçomak,Berna Beyhan,Dilek Çetindamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.3-20, 2021

Türkiye'de Kuluçkalar: Eski Yapılar ile Yeni Yapılar Birarada Yaşayabilir mi?

in: Türkiye'de Yenilik Tabanlı Girişimcilik, İbrahim Semih Akçomak,Berna Beyhan,Dilek Çetindamar,Vedat Sinan Tandoğan, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.233-254, 2021

Economic Drivers as Anchors of EU-Turkey Relations: Trade, Finance and Knowledge

in: Turkey and the European Union. Key Dynamics and Future Scenarios., Beken Saatçioğlu and Funda Tekin, Editor, Nomos Verlagsgesellschaft , Stuttgart, pp.121-144, 2021

Orta-teknoloji Tuzağında Devletin Rolü

in: Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.281-288, 2021

Middle-Technology Trap: The Case of Automotive Industry in Turkey

in: Technological Innovation and International Competitiveness for Business Growth, João J. M. Ferreria,Sérgio J. Teixeira,Hussain G. Rammal, Editor, Palgrave Macmillan, London , London, pp.263-306, 2020

Devlet Kaynaklı Teknolojik Gelişme: Girişimci Devlet ve Doğurgan Devlet

in: Devletle Kalkınma, Murad Tiryakioğlu, Editor, İletişim Yayınevi, İstanbul, pp.73-102, 2020

Türkiye’nin Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikası

in: Meraklısına Bilim. sarkac.org yazılarından bir seçki, Defne Üçer Şaylan, Editor, Bilim Akademisi Yayınları, İstanbul, pp.222-224, 2019

Immoral Growth

Efil Yayınevi, Ankara, 2018

Bilgi, bilim, teknoloji ve yenilik: kavramsal tartışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, AKÇOMAK İBRAHİM SEMİH, ERDİL ERKAN, PAMUKÇU MEHMET TEOMAN, TİRYAKİOĞLU MURAD, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.19-46, 2016

Sermayenin küreselleşmesi ve araştırma geliştirme faaliyetleri: Türkiye'deki çokuluslu şirketler üzerine bir çalışma

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, İ. Semih Akçomak, Erkan Erdil, M. Teoman Pamukçu, Murad Tiryakioğlu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.614, 2016

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikalarının Kuramsal Çerçevesi

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, AKÇOMAK İBRAHİM SEMİH, ERDİL ERKAN, PAMUKÇU MEHMET TEOMAN, TİRYAKİOĞLU MURAD, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.509-528, 2016

Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçümü ve Ar-Ge ve Yenilik Anketi Verilerinin Araştırmada Kullanılması

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, AKÇOMAK İBRAHİM SEMİH, ERDİL ERKAN, PAMUKÇU MEHMET TEOMAN, TİRYAKİOĞLU MURAD, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.107-126, 2016

Teknoloji, Küreselleşme ve İşgücü Piyasaları

in: Bilim Teknoloji ve Yenilik Kavramlar Kuramlar ve Politika, AKÇOMAK İBRAHİM SEMİH, ERDİL ERKAN, PAMUKÇU MEHMET TEOMAN, TİRYAKİOĞLU MURAD, Editor, Bilgi Üniversitesi Yayınları, pp.301-316, 2016

How do ICT firms in Turkey manage innovation: Diversity in expertise versus diversity in markets

in: World Scientifc Reference on Globalisation in Euroasia and the Pacific Rim Innovation, David Dyker, Xiudian Dai, Editor, World Scientific and Imperial College Press, Singapore, pp.155-172, 2015

Ankara İli Bilgi İletişim Teknoloji Sektörü Yenilik kapasitesi ve Üniversite Sanayi İşbirliği

in: Ali Fıkırkoca Kitabı Yaşam Düşünce ve İnovasyon, Zafer Yılmaz Ersin Embel, Editor, Mülkiyeliler Birliği, Ankara, pp.177-206, 2015

Teknoloji, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme

in: Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, Aysan, Ahmet Faruk; Dumludağ, Devrim, Editor, İmge Kitabevi, Ankara, pp.473-493, 2014

Incubators as tools for Entrepreneurship promotion in developing countries

in: Entrepreneurship Innovation and Economic Development, Szirmai, A.; Naude, W.; Goedhuys, M., Editor, Oxford University Press, Oxford, pp.228-264, 2011 Sustainable Development

How do social capital and governent support affect innovation and growth? Evidence from the EU regional support programmes

in: Innovation Policy in Europe Measurement and Strategy, Nauwelaers, C.; Wintjes, R., Editor, Edward Elgar, Cheltenham, pp.106-136, 2008

Assessing the effectiveness of incubators: The case of Turkey

in: Business Incubation An introduction, Ramani, V.V.; Bala Krishna, A.V., Editor, ICFAI University Press, Hyderabad, pp.234-265, 2007

Expert Reports

Other Publications