Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2019 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü