Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Accelerating Translational Image Registration for HDR Images on GPU

6. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı (BAŞARIM 2020), Ankara, Türkiye, 8 - 09 Ekim 2020