Araştırma Alanları

 • Jeoloji Mühendisliği

 • Genel Jeoloji

 • Saha Jeolojisi (Genel Haritalar, Grafikler)

 • Tektonik (Paleotektonik, Neotektonik, Sismotektonik)

 • Jeoloji

 • Maden Yatakları-Jeokimya

 • Maden Yatakları

 • Maden Arama Jeolojisi

 • Metalik Maden Yatakları

 • Mineraloji-Petrografi

 • Jeokronoloji

 • Petrojenez

 • Mühendislik ve Teknoloji