Araştırma Alanları

  • Biyoenformatik

  • Bilgi Mühendisliği

  • Bilgisayar Öğrenimi

  • Örüntü Tanıma ve Görüntü İşleme

  • Sinirsel Ağlar