Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 İstanbul International Organic Electronic Symposium

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 İstanbul International Organic Electronic Symposium SYNTHESIS AND INVESTIGATION OF OPTICAL AND ELECTROCHEMICAL PROPERTIES OF DIKETOPYRROLOPYRROLE AND BENZODITHIOPHENE-BASED CONJUGATED POLYMERS

  Çalışma Grubu

  İstanbul, Türkiye

 • 2019 SELENOPHENE BASED BENZODITHIOPHENE AND QUINOXALINE CONTAINING ALTERNATING CONJUGATED POLYMERS FOR ORGANİC SOLAR CELL

  Çalışma Grubu

  Warszawa, Polonya

 • 2019 PHOTOVOLTAIC PERFORMANCE OF AN OXADIAZOLE BEARING POLYMER SYNTHESIZED VIA ALTERNATING SYNTHETIC METHODS

  Çalışma Grubu

  Warszawa, Polonya

 • 2018 III. Organik Elektronik Çalıştayı

  Davetli Konuşmacı

  Amasya, Türkiye

 • 2018 Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 Gonul Hizalan, Ece Alpugan, Emrah Unalan, Ali Cirpan, Levent Toppare “Yarı Şeffaf Organik Güneş Gözeleri” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Merve Yıldırıma, Sevki Can Cevhera, Levent Topparea,b,c,d, Ali Cirpan “Optıcal And Electrochemıcal Propertıes Of Benzotrıazole And Benzodıthıophene Contaınıng Alternatıng Copolymers” “Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Gülten Özkul, Sevki Can Cevher, Levent Toppare, Ali Cirpan “Syntheses of Fluorinated Quinoxaline-Based Conjugated Copolymers” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Soner Öztürk, Şevki Can Cevher, Yasemin Arslan Udum, Levent Toppare, Ali Cirpan “Thienopyrrole And Selenopyyrole Fused Benzothidiazole Containing Polymers For Solar Cell Applications” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 17. Mert Can Erer, Duygu Keles, Gonul Hizalan, Levent Toppare, and Ali Cirpan “Electrochromıc Studies of Fluorine Substituted Benzothiadiazole Contaınıng Conductıng Polymers” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Ali Cirpan “Optoelectronic Properties of Benzodithiophene Based Conjugated Polymers” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 Şevki Can Cevher, Duygu Keleş, Gönül Hızalan, Levent Toppare, Ali Çırpan “Synthesis of Phenanthroimidazole-Attached-Benzotriazole Based Conjugated Polymers and Their Optoelectronic Applications” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Meric Calıskan, Sevki C. Cevher, Sultan Taskaya Aslan, Ali Cirpan “ Selenophene Based Benzodithiophene And Quinoxaline Containing Alternating Conjugated Polymers For Bulk-Heterojunction Solar Cell Applications” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Eda Alemdar, Duygu Güven, Sevki Can Cevher, Eda Bolayir, Gonul Hizalan, Serife O. Hacioglu, Levent Toppare, and Ali Cirpan “Benzodithiophene Bearing Polymers- Synthesis And Electrochemical Studies” Uluslararasi Katilimli 7. Polimer Bilim Ve Teknoloji Kongresi 09-12 Eylül 2018 Eskişehir-Türkiye

  Çalışma Grubu

  Eskişehir, Türkiye

 • 2018 Sultan Taşkaya Aslan, Şevki Can Cevher, Eda Bolayır, Özlem Ünalan, Levent Toppare, Ali Çırpan, “Organic Bulk Heterojunction Solar Cells Based On Benzodithiophene And Benzothiadiazole Containing Conjugated Polymers” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey.

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Deniz ŞEN, Soner ÖZTÜRK, Mert Can ERER, Yasemin ARSLAN UDUM, Levent TOPPARE, Ali ÇIRPAN, “Thienopyrrole And Selenopyrrole Containing Conjugated Polymers For Organic Photovoltaics” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Soner Öztürk, Şevki Can Cevher, Mert Can Erer, Y.A. Udum, Levent Toppare, Ali Çirpan, “Photovoltaic Properties Of Thienopyrrole And Selenopyyrole Fused Benzothidiazole Containing Polymers” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2018 Kardelen Göksu, Ş.C. Cevher, Ö. Azeri, Ö. Ünal, G. Hızalan Özsoy, L. Toppare, Ali Çırpan, “Synthesis and characterization of benzotriazole containing conjugated polymers for bulk heterojunction organic photovoltaics” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Mert Can Erer, Duygu Keles, Gonul Hizalan, Levent Toppare, and Ali Cirpan, “Effect Of Selenophene And Thıphene Unıts On Photovoltaıc Performance Of Fluorıne Substıtuted Benzothıadıazole Bearıng Conjugated Polymers” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Eda BOLAYIR, Şevki Can CEVHER, Şerife HACIOĞLU, Gönül HIZALAN, Ali ÇIRPAN, Levent TOPPARE, “Inverted Organic Solar Cell Applications of Benzodithiophene and Benzotriazole Bearing Alternating Copolymer” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Uğursoy Olgun, Mustafa Gülfen, Çiğden Uğurlu, Gönül Hızalan, L. Toppare, Ali Çırpan, “Poly(triphenylamine-thiazolo[5,4-D]Thiazole) copolymers dye for bulk heterojunction organic solar cells” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2018 Eda Alemdar, Sevki Can Cevher, Gonul Hizalan, Serife O. Hacioglu, Levent Toppare, and Ali Cirpan, “Bistriphenylamine- and Benzodithiophene- Based Random Conjugated Polymers in Ternary Blend Bulk Heterojunction Organic Solar Cells” International Conference on Photovoltaic Science and Technologies (PVCon2018), 4-6 July 2018 Ankara – Turkey

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2016 2 nd International Conference on Organic Electronic Material Technologies

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 27. Ulusal Kimya Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Çanakkale, Türkiye

 • 2015 11th Nanoscience and Nanotechnology Conference

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 V.Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Tokat, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2012 FABED Outstanding Young Scientist Award

  FABED

 • Aralık 2011 METU Prof. Dr. Mustafa Parlar Foundation Research Incentive Award

  METU Prof. Dr. Mustafa Parlar Foundation

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2741

h-indeksi (WOS): 27