Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

  • 2018 Sosyal Demokrasi Ulusal Sempozyumu

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

  • 2018 Üniversitelerde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Mekanizmaları ve Kurumsallaşma Örnekleri

    Davetli Konuşmacı

    İstanbul, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 80

h-indeksi (WOS): 4