Isomorphisims of L-köthe spaces


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Öğrenci: ERDAL KARAPINAR

Danışman: MURAT HAYRETTİN YURDAKUL