Investigation and development of some algorithms in time optimal control


Öğrenci: SELMA TUNÇÖZ

Danışman: MUSTAFA KUZUOĞLU