Assessment of slope stability for a segment (Km: 25+600-26+000) of Antalya-Korkuteli highway


Öğrenci: HURİYE ASLI ARIKAN

Danışman: TAMER TOPAL