Comparison of two different placement patterns of tetrapod armoured breakwaters


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Bülent Karakaş

Eş Danışman: AHMET CEVDET YALÇINER, AYŞEN ERGİN