Hipertansiyonlu vakalarda pindolol tedavisinden önce ve sonra plazma renin aktivitesi (PRA) ile eritrost katyon muhtevalarındaki değişikliklerin araştırılması


Öğrenci: ÖNER ENGİN

Danışman: ALİ EKMEKÇİ