Kıyı alanlarının görsel özelliklerinin değerlendirilmesinde bulanık mantık yöntemi yaklaşımı.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Selami Tansel Karakaya

Danışman: AYŞEN ERGİN

Özet:

This thesis analyzes the coastal landscape evaluation that is strongly rooted in the man-environment tradition. Scenery is a natural resource and managers need to attempt the evaluation of scenic resources in an objective and quantitative way that can be utilized mainly in landscape preservation and protection. The thesis will try to find an objective way in evaluation of the coastal scenery by using fuzzy logic mathematics and public perception studies. Using mathematical model developed within the frame work of the present study the selected 22 sites in Turkey were evaluated and then classified.