Gluing G_2-manifolds


Öğrenci: MERTCAN SÜKÜT

Danışman: MUSTAFA TURGUT ÖNDER