Blok tipi rıhtım duvarlarının stabilite analizi için bilgisayar programı geliştirilmesi ve blok yerleştirme metotlarının karşılaştırılması.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Cengiz Nergiz

Danışman: AYŞEN ERGİN

Özet:

Block type quay walls are commonly used as berthing structures both in Turkey and worldwide. In this study, stability analysis of block type quay wall is carried out using pseudo-static method. A computer program named QSAP (using Excel spreadsheet) has been developed for the design of block type quay walls. QSAP has been prepared based on the rules of Turkish Seismic Design Codes for Coastal Structures, 2008. Reliability of this program is verified by a comparative study of Derince Port block type quay wall, damaged in Marmara earthquake (1999), with manual solution and field measurements. A newly introduced placement methodology “Knapsack” is also studied with QSAP and the results are compared with the conventional placement method.