An XACML based framework for structured patient privacy policy (S3P)


Öğrenci: MEHRDAD ALİZADEH MİZANİ

Danışman: NAZİFE BAYKAL