An algorithm to resolve the optimal locomotion problem of modular robots


Öğrenci: HAKAN MENCEK

Danışman: REŞİT SOYLU