Türev konusunda matematiksel modelleme yönteminin ortaöğretim öğrencilerinin akademik başarıları ve öz-düzenleme becerilerine etkisi


Öğrenci: MERYEM ÖZTURAN SAĞIRLI

Danışman: SAFURE BULUT