Social psychological predictors of violence against women in honor cultures


Öğrenci: SUZAN CEYLAN

Danışman: Nuray Sakallı Uğurlu