Development of a large area germanium on insulator platform by liquid phase epitaxy


Öğrenci: ZİŞAN İREM ÖZYURT

Eş Danışman: SELÇUK YERCİ, ALPAN BEK