Türkiye'deki Toplumsal Tasarım Uygulamaları: Katılım Ve İşbirliğine Dair Eleştirel Bir Analiz


Öğrenci: SELİN GÜRDERE AKDUR

Danışman: Harun Kaygan