Hegel and Danto: The end-of-art thesis


Öğrenci: BUKET BİRİCİK

Danışman: DAVİD GRÜNBERG