İzmir körfezi içinde doğal yaşam adası oluşturmak için sürekli tarama malzemesi boşaltımı modellemesi.


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Gökhan Ertek

Eş Danışman: IŞIKHAN GÜLER, AHMET CEVDET YALÇINER

Özet:

This thesis analyzes the process of continuous dredge disposal of dredged material from the Gulf of İzmir, under the Gulf and Harbor Rehabilitation Project, in the Gulf of İzmir to form a natural life island. In this thesis, GTS (Sediment) version of CORMIX (The Cornell Mixing Zone Expert System) is used in modelling of sediment plume formation, transportation of particles in short - long terms and deposition of the particles on the sea bed. Different cases are discussed.