A systematic study on adatom interaction with graphyne polymorphs


Öğrenci: YILDIZ GÖZDE SAĞLAM

Danışman: ALPAN BEK