Dynamic stability of rubble-mound breakwaters


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1990

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: H Cemal Karaoğlu

Danışman: AYŞEN ERGİN