Klasik Osmanlı camilerinin akustik özelliklerinin benzetim ve ölçümlerle belirlenmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: İ. Levent Topaktaş

Eş Danışman: ÖMÜR BAKIRER, MEHMET ÇALIŞKAN