Investigation of the in vitro cytotoxic effects of boron on human hepatocellular carcinoma cell line, HepG2


Öğrenci: HÜLYA ÇÖPOĞLU

Eş Danışman: NÜLÜFER TÜLÜN GÜRAY, YEŞİM AYDIN SON