Breeding biology and feeding ecology of the eastern imperial eagle, aquila heliaca in north-central Anatolia


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1999

Öğrenci: HAYDAR MEHMET GÜRSAN

Danışman: CEMAL CAN BİLGİN