SEISMIC GEOMORPHOLOGY AND STRATIGRAPHY OF THE INCISED VALLEY SYSTEM DEVELOPED ON THE UPPER CRETACEOUS GARZAN FORMATION, THE SILIVANKA OIL FIELD, SOUTHEAST TURKEY


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Öğrenci: HASAN SARIKAYA

Danışman: ASUMAN GÜNAL TÜRKMENOĞLU