Farklı plasma renin aktivitesi gösteren esansiyel hipertansiyonlu vakalarda prazosinin plasma renin aktivitesi eritrosit katyon (Na+, K+, Ca++, Mg++) düzeyleri ile kan basıncı ve nabız üzerine etkilerinin araştırılması


Öğrenci: NURETTİN ARIKAN

Danışman: ALİ EKMEKÇİ