A restitutive approach to the architect A.H.Koyunoğlu's public buildings in Ankara


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1989

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Nilgün Çuha

Danışman: ÖMÜR BAKIRER