Production of lactic acid esters by reactive distillation


Öğrenci: ÖZGEN YALÇIN

Eş Danışman: HALUK HAMAMCI, GÜRKAN KARAKAŞ