Hydrothermal alteration of volcanic rocks from galateon volcanic province of Çeltikçi area (Northwest of Ankara)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2002

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Sıdıka Seda Çağatay

Danışman: ASUMAN GÜNAL TÜRKMENOĞLU