Moving-image as a means of reading the rhythms in the urban scene: The case of city symphonies


Öğrenci: ENDER İPLİKCİ

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Bahar Gedikli

Eş Danışman: Olgu Çalışkan