Protected area site selection based on abiotic data: How reliable is it?


Öğrenci: BANU KAYA ÖZDEMİREL

Danışman: CEMAL CAN BİLGİN