Interpretable spatio-temporal networks for modeling and forecasting societal events


Öğrenci: ALİ MERT ERTUĞRUL

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Tuğba Taşkaya Temizel

Eş Danışman: Yu-Ru Lin