I-köfte uzaylarının eş yapıları.


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2004

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Erdal Karapınar

Danışman: MURAT HAYRETTİN YURDAKUL

Özet:

In this thesis, we study on l-Köthe spaces. By the help of interpolation theory, we use linear topological invariants to get isomorphisms of Cartesian products of l-power series spaces. We also see that multirectangular n-equivalent characteristics is linear toplogical invariant for power l-Köthe spaces of first type.