Risk assesment of vertical wall breakwaters using sliding and overturning design criteria


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2000

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Deniz Keskin

Danışman: AYŞEN ERGİN