A statistical litter assessment and beach grading survey at selected beaches


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Deniz Demirci

Danışman: AYŞEN ERGİN