"Ankara Kalesi" :görsel belgeleme yöntemleri ve malzeme kullanımı ile ilgili analizler


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: İngilizce

Öğrenci: Hasan Sinan Sülüner

Danışman: ÖMÜR BAKIRER

Özet:

This thesis examines the history, written sources and physical aspects of the citadel at Ankara with respect to building materials, masonry styles, design and topography. The distribution of different types of building materials in selected areas are analyzed and documented by using modern methods.