Synthesis of novel diketopyrrole and selenophene containing nir absorbing polymers and their application in bulk-heterojunction solar cells


Öğrenci: GÜLCE ÖKLEM

Danışman: EMRULLAH GÖRKEM GÜNBAŞ