Investigation of deep eutectic solvents as a reaction medium for metal chloride based chemical heat pumps


Öğrenci: EZGİ GÖZDE

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Gürkan Karakaş

Eş Danışman: Çerağ Dilek Hacıhabiboğlu