Tracing the trajectories of memory: The Nike of Samothrace


Öğrenci: SEMİHA DENİZ COŞKUN

Danışman: SUNA NAZİYET GÜVEN