Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, no.4, pp.261-282, 2020 (National Refreed University Journal)

A Literature Review on the Issues Encountered in Educating Syrian Children in Turkey

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.1, pp.317-333, 2020 (National Refreed University Journal)

E-Öğrenme Ortamlarında Oyunlaştırma Kullanımının Öğrenenlerin Akademik Başarısına ve Derse Katılım Durumuna Etkisinin İncelenmesi

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.18, pp.339-356, 2020 (National Refreed University Journal)

Revisiting Design Thinking: A review of Definitions and Implications,

Ege Eğitim Teknolojileri Dergisi, vol.1, pp.92-102, 2017 (National Refreed University Journal)

Technology Education In Preschool An Applied Sample Lesson

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.7, no.1, pp.81-92, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenleri Arasında Nöromitlerin Yaygınlığının İncelenmesi

14th International Computer and Instructional Technologies Symposium, Rize, Turkey, 26 - 28 October 2021

The use of pair programming in education: A systematic Review

EDUCCON 2018 Educational Conference, Ankara, Turkey, 27 - 28 September 2018, pp.19-29 Creative Commons License

Current Status of Digital T echnology Use in Early Childhood Education: A Literature Review

The European Conference on Educational Research (ECER), Bolzano, Italy, 4 - 07 September 2018 Sustainable Development

Pilot study for the development of a scale assessing pre-service teachers’ attitudes toward technology use in early childhood

5. International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS’18), İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2018, pp.299

Görsel Sanatlar Eğitiminde Teknoloji Kullanımı

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.197

Examining YouTube in Context of Turkish Users

5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017, pp.174

Oyunlaştırma Tasarımı

3rd. International Conference on New Trends in Education, 27 - 29 April 2016

Okul Öncesinde Teknoloji Eğitimi İçin Örnek Bir Ders Uygulaması

World Conference on Educational and Instructional Studies, Antalya, Turkey, 5 - 07 November 2015, pp.56

Investigating Students Perspectives On Game Elements In Learning And Computational Thinking

38th International Association for Educational Communications and Technology Conference, 3 - 07 November 2015

Üç Boyutlu Görsel Programlama Ortamında Oyun Tasarımı Sürecinin İncelenmesi

2nd International Conference On New Trens In Education “Stem Education: Establishing a Bridge Across Contexts, İzmir, Turkey, 29 - 30 April 2015

Okulöncesi Eğitiminde Programlama Öğretimi Üzerine Bir Mobil Uygulama Tasarımı Programcı Parmakla

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyon, Turkey, 20 - 22 May 2015

Investigating Game Design Process on 3D Visual Programming Environment

2nd International Conference on New Trends in Education, 29 - 30 May 2015

Oyunlaştırma ve E Öğrenme

9th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Afyonkarahisar, Turkey, 20 - 22 May 2015, pp.158

Books & Book Chapters

Eğitsel Nöromitler

in: Eğitimsel Sinirbilim, Esra Keleş, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.71-97, 2022 Creative Commons License Sustainable Development

Eğitimde Sanal Gerçeklik Kullanımı

in: Endüstri 4.0 (Dördüncü Sanayi Devrimi) ve Eğitim, Mustafa Murat İnceoğlu, Editor, Abaküs Kitap Yayın Eğitim Ltd. Şti, İstanbul, pp.101-122, 2020