Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Atomun Yapısı ile İlgili Zihinsel Modellerine Genel Bir Bakış


DEMİRCİ S., YILMAZ A., ŞAHİN E.

Türkiye Kimya Derneği Dergisi, Kısım C: Kimya Eğitimi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)