Microbial population shifts in ozone pre-treated single-stage anaerobic digesters


GUMUS A., İÇGEN B.

ICEEM09, Bolonya, İspanya, 6 - 09 Eylül 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Bolonya
  • Basıldığı Ülke: İspanya