Defne yağı içeren antifungal kâğıt tabakaların tasarımı


Ucbaş D., Tonyali Karsli G., Şahin S., Öztop H. M.

Türkiye 13. Gıda Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2020,, Çanakkale, Turkey, 21 - 23 October 2020, pp.377

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.377
  • Middle East Technical University Affiliated: Yes

Abstract

DEFNE YAĞI İÇEREN ANTİFUNGAL KÂĞIT TABAKALARIN TASARIMI

Derya UCBAŞ*, Gökçem Tonyalı KARSLI, Serpil ŞAHİN, Halil Mecit ÖZTOP

ODTÜ, Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara

Taze gıdaların büyük bir oranı tüketiciye ulaşmadan ya da tüketicideyken, uygun olmayan saklama koşulları veya bariyer özellikleri yetersiz ambalajların kullanılmasından kaynaklı mikrobiyolojik bozulmaya uğramakta ve bu durum ciddi ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Sentetik polimerler yerine selülöz gibi doğada yüksek miktarlarda bulunan, biyobozunur, sürdürülebilir malzemelerin gıda paketleme ürünlerinde kullanılma eğiliminin son yıllarda ciddi artış göstermesinden dolayı bu çalışmada amaç, taze gıdaların raf ömrünü, tazeliğinin korunmasını ve güvenilirliliğinin artmasını sağlayacak antimikrobiyel aktivite gösteren aktif kağıt tabakalar tasarlamaktır. Defne yağının taze gıdalarda bulunabilecek patojenlere karşı antimikrobiyel etkisi olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, defne yağı %2, %4 ve %6 (h:h) etanolle seyreltilmiş ve farklı kaplama yöntemleriyle (daldırarak, vakum altında, ultrasonik) aktif kâğıt tabakalar hazırlanmıştır. Aktif tabakaların antifungal etkisi Penicillium expansum, Penicillium italicum ve Aspergillus niger küfleri üzerinde agar disk difüzyonu yöntemiyle test edilmiş ve bu küflere karşı etkileri, inhibisyon bölgesi çapları karşılaştırılarak bulunmuştur. Kaplama yöntemlerinin etkinliği ise, defne yağında yüksek oranlarda bulunduğu bilinen alfa-pinen ve 1,8-sineol bileşenlerinin aktif tabakalardan ekstrakte edilmesi ve GC analizlerinin yapılmasıyla karşılaştırılmıştır. Ultrasonik kaplamanın, her iki aktif bileşen açısından en yüksek miktarda infüzyona sebep olduğu (p ≤ 0.05) ve en yüksek antifungal etkinin ise %6 lık çözeltiyle vakum altında infüze ettirilmiş tabakalarda P. italicum üzerinde olduğu görülmüştür (p ≤ 0.05).

  * Sorumlu yazar: uderya@metu.edu.tr