İletişim Kanallarını Kullanarak, Üniversitelerde Yeşil Yönetim Sürecinin Arttırılmasına Yönelik Bir İnceleme.


ERDEN N. K. , KOÇAK R. D.

2th SOSCON Social Sciences Congresses., 26 - 28 Nisan 2019